હું શોધું છું

અવનવું

 સંદેશ

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય
શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ
 
 

માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી
ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત 
શ્રી રજની પટેલ,માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત
શ્રી રજની પટેલ
 
સંદેશ

 અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી, ગૃહ વિભાગ

શ્રી પી.કે.તનેજા

શ્રી પી.કે.તનેજા
(આઈ.એ.એસ.)
 નિયામક, નશાબંધી અને
 આબકારી ખાતું

શ્રી બી.કે.કુમાર (આઇ.એ.એસ)

શ્રી બી.કે.કુમાર (આઇ.એ.એસ)
:નાગરિકોને સંદેશ
 

 
Statue of Unity
 
 
Vibrant Gujarata 2011
 
 
 
 અમારા વિશે

વર્ષ ૧૯૧૫માં મહાત્મા ગાંધી દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત આવ્યા ત્યારે તેમણે નોંધ્યું કે લોકોની સ્થિતિ દુ:ખદ હતી અને વસતીનો મોટો ભાગ દારૂણ ગરીબીમાં જીવતો હતો. તેનું એક કારણ કેફી પીણાં તથા પદાર્થોના સેવનનું અનિષ્ટ હતું. ગાંધીજીએ વિદેશી શાસનમાંથી મુક્તિની સાથોસાથ સામાજિક ઉત્થાન માટે ચાર બાબતોનો કાર્યક્રમ ઘડી કાઢયો. તેમાંની એક બાબત નશાબંધી નીતિ હતી.

વધુ  

 મુખ્‍ય સેવાઓ

પ્રતિબંધિત   પદાર્થોના  ઉત્પાદકો, વપરાશકર્તા, વેચાણકર્તા   અને ઉપભોગકર્તાઓને જુદા જુદા પ્રકારના પરવાના, પરમિટ, અધિકૃતિપત્રો કાઢી આપવાની કામગીરી

નિયમોથી ઠરાવવામાં આવેલ હોય તે કિસ્સાઓમાં આવા પ્રતિબંધિત પદાર્થોની હેરફેર, આયાત, નિકાસ માટે પાસ કાઢી આપવાની કામગીરી

સમાજના તમામ વર્ગના લોકોના સામાજિક શિક્ષણના હેતુસર નશાબંધી પ્રચાર અર્થે વિવિધ પ્રચાર કાર્યક્રમોનું આયોજન

 

વધુ  

 વિવિઘ પરવાના - પરમિટ 

વિદેશી દારૂની પરમિટ
પ્રતિબંઘિત ચીજવસ્‍તુ અંગેના અન્‍ય પરવાના 
પ્રતિબંઘિત ચીજવસ્‍તુના વપરાશના પરવાના
 
પરવાનાઓમાં સુધારા-વધારા
પ્રતિબંઘિત ચીજવસ્‍તુના ઉત્‍પાદનના પરવાના
 
પરવાનાને લગતા કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
પ્રતિબંઘિત ચીજવસ્‍તુના વેચાણના પરવાના  
 
 
Swarnim Gujarat
 
 મહાનુભાવોના વિચારો

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરીયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

 

   ડિસ્ક્લેમર   |     પ્રતિભાવ  

મુલાકાતી નંબર: 0269507 Last updated on 27-08-2015